FAQ items aan het laden...

Welkom bij vrijmetselaarsloge De Schakel te Dordrecht

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. Vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

De vrijmetselaar komt in een loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

In de Dordtse geschiedenis is loge ‘De Schakel’ de vijfde vrijmetselaarsloge op rij.

Na La Parfaite Union (1789), L’Union Fraternelle (1791), L’Union Durable (1798)  en La Flamboyante (1812) is loge ‘De Schakel’ op 16 November 1968 geïnstalleerd.
Op dit moment zijn loge ‘La Flamboyante’ en loge ‘De Schakel’ nog operationeel.

Loge ‘De Schakel’ is een Nederlandse loge die werkt onder het Grootoosten der Nederlanden, de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse vrijmetselaarsloges.

Met name de hartelijke sfeer binnen loge ‘De Schakel’ spreekt veel mensen tot de verbeelding en geeft hen het gevoel zich, binnen een inspirerende ruimte, snel ‘thuis te voelen’.

Loge ‘De Schakel’ typeert zich door haar nuchtere ‘no nonsense’ karakter en werkwijze.    

Leden van ‘De Schakel’ komen gedurende het verenigingsjaar, dat loopt van september tot en met juni, iedere maandagavond bijeen.

Het ontstaan van Loge De Schakel

In 1966 was er in Dordrecht nog maar 1 vrijmetselaarsloge over, Loge la Flamboyante, in 1811 opgericht door Jan Schouten.

Maar in 1967 besloot een aantal leden van die Loge, tesamen met leden van andere Loges, alle moeite te doen om een tweede Loge op te richten in Dordrecht.

Een aantal jaren eerder werd hier al over gedacht, maar helaas stond toen het bestuur van Loge la Flamboyante hier volstrekt afwijzend tegenover. Redenen hiervoor zijn nooit echt duidelijk geworden. Nu ging het dan echt gebeuren, hoewel nog steeds niet met instemming van Loge la Flamboyante. Niettemin dienden op 13 november 1967 8 leden van de Orde der Vrijmetselaren bij het hoofdbestuur een verzoek in om een constitutiebrief (oprichtingsbrief) te mogen ontvangen. Op 16 juni 1968 werd dit verzoek ingewilligd tijdens het Grootoosten (vergadering van vertegenwoordigers van alle nederlandse Loges).

Op diezelfde avond werd in het toenmalig hotel Ponsen te Dordrecht de eerste huishoudelijke vergadering gehouden, waarbij diverse documenten, besturen en commissies weren geformaliseerd.

Bovendien werd aan Loge la Flamboyante een brief verzonden, waarin werd medegedeeld dat Loge de Schakel de gebeurtenissen van de afgelopen jaren zeer betreurde en dat het haar oprechte verlangen was in goede harmonie samen te werken.

De daadwerkelijke oprichtingsdatum van Loge de Schakel is 16 november 1968.

Inmiddels is er een prima verstandhouding tussen beide Loges en worden er over en weer bezoeken gebracht. Ook zijn diverse leden van de ene Loge buitenlid van de andere Loge. Tevens wordt tegenwoordig het werkjaar in september gezamenlijk geopend.

Loge de Schakel is een moderne, no-nonsens Loge met ongeveer 40 leden, een uitstekend uitgerust gebouw met in meerde ruimtes goede verlichting, ventilatie en airconditioning. De leden komen op maandagavond bijeen. Voor huur van ruimtes op de overige avonden of dagen kunnen belangstellende huurders informeren bij 0622608645 of per email bij: singel341@logedeschakel.com.

Wat nog wel bijzonder is, is dat Dordrecht de enige stad is met twee Loges die ook in twee verschillende gebouwen huizen. In alle andere steden met meerdere Loges zijn zij allemaal in het hetzelfde gebouw gehuisd, maar worden de diverse loge-avonden dan op verschillende dagen gehouden.

Meer over het gehele ontstaan van Loge de Schakel, met verdere info, kan op het inloggedeelte voor de leden gevonden worden, namelijk in het boek 1e lustrum en het boek 2e lustrum.

Om lid te zijn van de vrijmetselarijloge is een hele eer. Het geeft me structuur en plezier om met deze mensen samen te komen.

Toon Gerbrands

Ik kijk er elke week weer naar uit om naar de loge te gaan. Lid zijn is niet alleen leuk maar vooral ook erg leerzaam .

Martin Gorisse

Hier maak je vrienden voor het leven. Plezier met serieuze onderwerpen worden hier gecombineerd

C. S. Levi

Vrijmetselarij is een eeuwenoude wereldomvattende broederschap met een methode om mensen te leren zich te verhouden tot zichzelf, de ander en het andere.
Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor (mogelijk) een betere samenleving.

U neemt contact op met de secretaris of de voorlichter van een loge. Zie het menu ‘Contact’.

Loge de Schakel komt elke maandagavond bij elkaar. Aanvang 20:00. Een keer in de maand is er een Meestervergadering en wordt er om 19:30 begonnen.

Loge de Schakel heeft ruim 40 leden. Rond de 30 leden zijn elke week aanwezig.

3 van de 4 maandagen in de maand wordt door een van de leden of een spreker van een andere Loge een Bouwstuk (lezing) gehouden waarover na de pauze gezamenlijk wordt gesproken. Op de 4e maandag wordt er meestal een ritueel opgevoerd in een zogenaamde ‘Open Loge’.

MEER INFORMATIE?

Interessante video’s