FAQ items aan het laden...

Welkom bij vrijmetselaarsloge De Schakel te Dordrecht

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. Vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

De vrijmetselaar komt in een loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

In de Dordtse geschiedenis is loge ‘De Schakel’ de vijfde vrijmetselaarsloge op rij.

Na La Parfaite Union (1789), L’Union Fraternelle (1791), L’Union Durable (1798)  en La Flamboyante (1812) is loge ‘De Schakel’ op 16 November 1968 geïnstalleerd.
Op dit moment zijn loge ‘La Flamboyante’ en loge ‘De Schakel’ nog operationeel.

Loge ‘De Schakel’ is een Nederlandse loge die werkt onder het Grootoosten der Nederlanden, de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse vrijmetselaarsloges.

Met name de hartelijke sfeer binnen loge ‘De Schakel’ spreekt veel mensen tot de verbeelding en geeft hen het gevoel zich, binnen een inspirerende ruimte, snel ‘thuis te voelen’.
Loge ‘De Schakel’ typeert zich door haar nuchtere ‘no nonsense’ karakter en werkwijze.    

Leden van ‘De Schakel’ komen gedurende het verenigingsjaar, dat loopt van september tot en met juni, iedere maandagavond bijeen.

Om lid te zijn van de vrijmetselarijloge is een hele eer. Het geeft me structuur en plezier om met deze mensen samen te komen.

Toon Gerbrands

Ik kijk er elke week weer naar uit om naar de loge te gaan. Lid zijn is niet alleen leuk maar vooral ook erg leerzaam .

Martin Gorisse

Hier maak je vrienden voor het leven. Plezier met serieuze onderwerpen worden hier gecombineerd

C. S. Levi

Vrijmetselarij is een eeuwenoude wereldomvattende broederschap met een methode om mensen te leren zich te verhouden tot zichzelf, de ander en het andere.
Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor (mogelijk) een betere samenleving.

U neemt contact op met de secretaris of de voorlichter van een loge. Zie het menu ‘Contact’.

Loge de Schakel komt elke maandagavond bij elkaar. Aanvang 20:00. Een keer in de maand is er een Meestervergadering en wordt er om 19:30 begonnen.

Loge de Schakel heeft ruim 40 leden. Rond de 30 leden zijn elke week aanwezig.

3 van de 4 maandagen in de maand wordt door een van de leden of een spreker van een andere Loge een Bouwstuk (lezing) gehouden waarover na de pauze gezamenlijk wordt gesproken. Op de 4e maandag wordt er meestal een ritueel opgevoerd in een zogenaamde ‘Open Loge’.

MEER INFORMATIE?

Interessante video’s

One of the easiest ways to save money while looking for someone who can write your essay is to locate a company which offers discounts. Some websites even provide a incentive to all new clients You can take advantage of this bonus to obtain your essay written for only a tiny only a fraction of the original cost. There https://file.org.br/highlight/interactive-media-art-festival-reinvented/?lang=pt are numerous cheap essay writing service providers that can provide custom papers. You won’t be able to pick the best one solely by looking at their costs.

There are many motives for you to buy an essay online. Many students require help with homework assignments, and are willing to pay high prices to get help. There are forums on which they can connect with experts and others to aid in their writing. Although these methods could be beneficial however, it is not guaranteed that the essay the money you spend will be completed properly or in time. You should choose an established buying an essay company. Here are a few reasons to buy essays on the internet.