Achtbare Broeders, Waarde Broeders,

 

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat loge de Schakel zich heeft geschaard onder de regelmatige Loges om het licht verder te verspreiden.

Op zaterdag 17 november 2018 zal er daarom een jubileumloge worden gehouden in het Dordts museum.

Diverse Broeders ontvangen binnenkort een uitnodiging om zich hiervoor aan te melden.

Zet u deze datum alvast in uw agenda en houdt uw mailbox in de gaten!

Geen uitnodiging ontvangen? U kunt zich per mail aanmelden bij secr.loge.schakel@xs4all.nl