Over ons

In de Dordtse geschiedenis is loge ‘De Schakel’ de vijfde vrijmetselaarsloge op rij.
Na La Parfaite Union (1789), L’Union Fraternelle (1791), L’Union Durable (1798)  en La Flamboyante (1812) is loge ‘De Schakel’ op 16 November 1968 geïnstalleerd.
Op dit moment zijn in Dordrecht nog 2 Loges operationeel: Loge ‘De Schakel’ en Loge ‘La Flamboyante.

Loge ‘De Schakel’ is een Nederlandse loge die werkt onder het Grootoosten der Nederlanden, de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse vrijmetselaarsloges.

Met name de hartelijke sfeer binnen loge ‘De Schakel’ spreekt veel mensen tot de verbeelding en geeft hen het gevoel zich, binnen een inspirerende ruimte, snel ‘thuis te voelen’.
Loge ‘De Schakel’ typeert zich door haar nuchtere ‘no nonsense’ karakter en werkwijze.    

Leden van ‘De Schakel’ komen gedurende het verenigingsjaar, dat loopt van september tot en met juni, iedere maandagavond bijeen.

De leden:

Onze loge heeft een duidelijke regiofunctie en trekt leden aan uit voornamelijk West Brabant en Zuid Holland. Onze leden oefenen in hun werkzame leven zeer verschillende functies uit, zowel op beroepsmatig als op wetenschappelijk en maatschappelijk terrein.

Hoewel religie en levensvisie niet bepalend zijn of iemand zich als vrijmetselaar kan doen kennen, is dit toch van invloed op de stijl waarin men deelneemt en naar buiten treedt.
Onder onze leden zijn diverse levensbeschouwingen vertegenwoordigd.

Ons logo:

Loge ‘De Schakel’ voert in haar logo, naast de passer en winkelhaak, twee stalen schakels.
De naam ‘De Schakel’ is bij de oprichting spontaan naar voren gekomen uit een verlangen een schakel te zijn in de keten die het verleden met de toekomst bindt.
Deze schakels moeten voor alle tijden bewaard worden en daarbij beschermd zijn tegen invloeden van buiten. Vandaar de kleur chromaatgeel van onze loge. Die kleur is afgeleid van het element Chromium, dat geacht mag worden de basis van een sterke stalen schakel te kunnen zijn.

ONZE WERKWIJZE

Hoe we werken

Iedere maandagavond komen de leden van loge ‘De Schakel’ bijeen.
Onze vereniging telt circa 40 leden waarvan er wekelijks zo’n 30 aanwezig zijn.
Tijdens onze bijeenkomsten houden wij, naast de bestuurlijke zaken die passen bij het verenigingsleven, een Comparitie of Open Loge.

Comparitie

Tijdens een comparitie wordt door een lid van de Loge een voordracht gehouden over een zelfgekozen onderwerp. In het algemeen zijn dit maçonnieke, wetenschappelijke, maatschappelijke, spirituele of persoonlijke onderwerpen die de inleider na aan het hart liggen.
Deze voordrachten leiden vaak tot interessante, verrijkende en inspirerende gedachtewisselingen.
Na afloop van een comparitie wordt deze getoetst door onze Redenaar.
Deze beoordeelt óf en in welke mate de comparitie heeft bijgedragen aan onze maçonnieke arbeid waarmee wij in het gewone, profane leven ons voordeel kunnen doen.

Vrijmetselaren discussiëren niet. Zij compareren!
Op georganiseerde wijze krijgt iedereen áltijd de gelegenheid om vragen te stellen over het gepresenteerde onderwerp. Zo verrijken wij ons zelf met kennis, stellen we zo nodig onze visie op het onderwerp bij of geven we feedback waar anderen hún voordeel mee kunnen doen.

Lidmaatschap

De kosten, verbonden aan het lidmaatschap van Loge ‘De Schakel’, bestaan uit:

– Jaarlijkse contributie van € 340,- (ANBI-regeling).
– Kosten voor deelname aan de Broedermalen na een Open Loge € 20,- per keer.
– Consumpties tegen verenigingstarieven (aanschaf knipkaart € 20,-).
– Wekelijkse collecte voor Goede Doelen (vrijwillige bijdrage).

Bij uw aanname als lid berekenen wij tevens eenmalig € 330,- inschrijfgeld (totaalbedrag voor uw inwijding, bevordering en verheffing) en dient u een smoking aan te schaffen.

Open Loge

Een Open Loge vindt plaats in een aparte, ingerichte ruimte. Eens per maand wordt hier een thema gebonden rituaal opgevoerd. Bij thema’s moet men denken aan de inwijding van een Leerling, het bevorderen van een Gezel of de verheffing tot Meester, Zomer- en Winter st. Jan of een Rouwloge. Tijdens zo’n rituaal wordt een serieus ‘toneelspel’ opgevoerd, vol symboliek verweven met de bouwkunst. Met volledige ruimte voor eigen interpretatie bieden de Open Loges veel toegevoegde waarde aan de zoektocht naar de essentie van het leven..
Een Open Loge wordt altijd afgesloten met een Broedermaal.